MyEnterprise
MyPortal
MyPayments

MyEnterprise

je celovit sistem za poslovodenje in spremljanje projektnega dela, ki omogoča:
 • vodenje strank in kontaktov
 • izdelavo poslovnih dokumentov
 • elektronsko arhiviranje dokumentov
 • vodenje cenikov
 • terminska zaračunavanja
 • spremljanje finančnih tokov
 • vodenje stroškov
 • dinamična poročila in analize poslovanja

Z razvojem poslovno informacijskega sistema, smo želeli zadovoljiti predvsem potrebo po poenostavitvi poslovanja, elektronsko arhiviranje podatkov v podatkovno zbirko ter izboljšanje vodenja projektov. Vse te funkcije morajo delovati v spletnem okolju brez potrebe po dodatnih namiznih aplikacijah. Naša rešitev združuje vse glavne poslovne funkcije, torej ERP, CRM in projektno vodenje v eno samo spletno aplikacijo. Do aplikacije myEnterprise imajo dostop vsi zaposleni in zunanji sodelavci, tako da je celotna ekipa vključena v procese poslovanja. Iz tehnološkega vidika smo pri razvoju uporabili odprtokodne rešitve, ki jih vsakodnevno uporabljamo pri našem delu.

V aplikacijo smo vgradili vrsto avtomatiziranih procesov, ki nam omogočajo samodejno periodično izdelavo računov, to pomeni manj ročnega preverjanja in sledenja podatkov o strankah. To nam pri preko 200 izdanih dokumentih mesečno pomeni prihranek vsaj 40 ur dela.

Z avtomatiziranim sistemom spremljanja plačil imamo vedno na voljo podatke o vseh neplačanih računih in naših dolžnikih, ter samodejno kreiranje opominov. to nam prihrani vsaj 30 ur dela mesečno.

Integrirani sistem projektnega vodenja nam omogoča natančen pregled nad stroški dela v posameznem projektu, tako da lahko spremljamo profitabilnost projekta ter posledično optimiziramo delovne procese.

Možnost spremljanja obremenjenosti zaposlenih nam omogoča enostavnejše planiranje resursev.


myEnterprise omogoča:
 • prihranek časa in finančnih sredstev
 • večja produktivnost
 • dostop do aplikacije preko spleta - brez nameščanja na računalnik in od koderkoli, kadarkoli
 • boljši vpogled v poslovanje ter natančne analize
 • večjo konkurenčnost

MyEnterpise je drugačen od večine podobnih rešitev, ker izhaja iz potreb uporabnikov in ne iz programersko zastavljene arhitekture:
 • to je spletna aplikacija, ki deluje v vseh operacijskih sistemih - vse kar potrebujemo je brskalnik
 • dostopna je od kjerkoli in kadarkoli
 • pristop pri kreiranju in urejanju dokumentov je človeku prijaznejši, saj nam nudi vizualen vpogled v dokument
 • veliko procesov je popolnoma avtomatiziranih, tako da uporabnik ima minimalno delo
 • kolaboracija je rešena na nivoju vseh zaposlenih, tako da se administrativno delo decentralizira
 • projektno vodenje je kombinacija 3 metod, ki so običajno ločene in niso sestavni del poslovne rešitve
 • vsaka akcija je vidna takoj v realnem času
 • v majhno podjetje smo vpeljali procese merjenja učinkovitosti storitvenega dela, kar je običajno za veliko večje in dražje sisteme

natisni